Karim Jama Masjid
on Jul 21, 2008 
140 views
Karim Jama Masjid Delhi
on Jul 19, 2008 
480 views