den-led-chip-cob

This site requires Adobe Flash Player on your browser.
Please install Adobe Flash Player from here.

Uploaded by: Thang
on Thu, 22 Jan 2015 15:10:08 IST
 

Tags : den-led-chip-cob, , , , , , ...

Đèn LED âm trần chíp COB cho chất lượng ánh sáng tốt h)... Show more

Đèn LED âm trần chíp COB cho chất lượng ánh sáng tốt hơn, tránh đươc hiện tượng bóng chống lên nhau khi phát sáng.  Show less

Click here for Embed Code
  Embed: Hide

Comments